Thai hopen op kink in de kabel

Het zijn niet de glimmende tempels en blinkende shoppingmalls die het straatbeeld van downtown Bangkok bepalen.

Niet de files van aloude tuk tuks en moderne limousines. Niet de monniken en ladyboys. Niet de dampende eetstalletjes en reclameborden van trendy restaurants.

Maar het zijn de soms meters dikke kabelkluwens, die op 2 tot 3 meer hoogte langs betonnen masten door de straten van de metropool lopen. Als bloedvaten door een hart.

De Thai vinden het best zo. De vogels, eekhoorns en slangen die er in leven ook.

Een badinerende post van Bill Gates doet het stadsbestuur besluiten toch ondergronds te gaan. De enige mogelijke reactie op het door hem veroorzaakte gezichtsverlies.

Zwarte massa verspert blik naar boven

Hier en daar verspert de zwarte massa van kronkelende elektriciteitsdraden, telefoonlijnen, tv-kabels en internetverbindingen de blik naar boven. Soms blindeert ze ramen. Of ontneemt ze het zicht op verkeerslichten.

Ze eist – afgaande op lokale media – slechts zelden een dodelijk slachtoffer: Meestal een jongeman, die in een dronken bui tegen een mast plast waar net een draad-onder-spanning is losgeschoten.

Ongelukken komen vooral voor in arme buitenwijken en op het platteland, waar een enkele handige bewoner met gevaar voor eigen en andermans leven elektriciteit aftapt via een zelf gelegd lijntje.

Kabelkluwen rolt zich voort tot in alle uithoeken

Want inderdaad, de kabelkluwen rolt zich vanuit Bangkok voort tot in alle uithoeken van het land.

Zich soms klein makend tot een maar paar draden in kleine dorpen en dan weer uitgroeiend tot 20 tot 40 kabels dik in steden en toeristencentra als Chiang Mai, Pattaya en Phuket.

Bewijs van groei en bloei van de stad

Nergens zijn de kluwens zo groot als in de centrale delen van zich snel ontwikkelend Bangkok. Ze zijn het constante bewijs van de groei en bloei van de stad.

Nieuwe appartementen, kantoren en shoppingmalls zorgen voor nieuwe kabels. Nieuwe tv- en telefoonmaatschappijen trekken hun eigen draden. Innoverende bedrijven trekken moderne verbindingen langs de bestaande.

Oude kabels blijven zitten – voor de eigenaar onvindbaar in de dikke bos. Of in elk geval niet meer uit de warboel los te trekken.

Bundels worden steeds dikker. Bundels komen samen. Groeien stapelend de hoogte in en dijen uit in de breedte.

Oerwoud aan kabels brengt natuur in de stad

De bovengrondse kluwen heeft onvermoede voordelen.

Elke voorbijganger profiteert van het kabel dak, als dit midden op de dag een schaduw werpt over de trottoirs van gemiddeld-de-heetste-hoofdstad-ter-wereld.

Bovendien brengt het oerwoud aan kabels de natuur in de stad.

Ze is in de drukke stad vooral een toevluchtsoord voor allerlei soorten vogels. Voor de Tropische Wilde Duif, de Paradijs Vliegenvanger, de Oosterse Junglekraai en de Menievogel met z’n oranje wang.

Snelweg voor eekhoorns en slangen

Maar ook voor eekhoorns zijn ze een veilige snelweg, waarover ze van het ene naar het andere spaarzame rustige stukje groen schieten.

Naar de takken van een straatboom, die door de kabels heen een weg zoeken naar het licht. Naar een diepe tuin van een van de weinige overgebleven oude villa’s in de verder betonnen stad. Naar de paar prachtige parken, waar mee Bangkok vergeleken met andere steden matig is bedeeld.

Heel af en toe slingert een slang langs de kabel. Een fel groene. De donkere soort is niet te onderscheiden.

Komt bijna niet meer voor hoor, zegt een deskundige. Maar ze horen van oorsprong wel thuis in het moeras waarin Bangkok is gebouwd. Gevaarlijk zijn ze volgens hem niet.

Bovengronds scheelt een boel gedoe

Praktisch voordeel van de bovengrondse kabels, is dat kabelaars niet elke keer een weg hoeven open te breken. Dat ze ongecoördineerd kabels kunnen trekken, zonder afstemming met instanties en concurrenten. Houten trap tegen de mast en klaar. Of bij zware kabels een speciale truck inhuren.

Dat scheelt een boel gedoe in een land waar instanties vaak bewust langs elkaar heen werken, om onderling gezichtsverlies te voorkomen. Zo staat al anderhalf jaar een bouwsteiger op de stoep van zakenstraat Silom vanwege de komst van een lift bij het skytrain-station: iedereen wacht op iedereen.

Openbreken leidt tot extra verkeersproblemen

Bovendien levert steeds openbreken een constant verkeersprobleem op: Doorgaande zijstraten zijn vaak zo smal, dat openbreken een weg aan beiden kanten afsluit.

Het is niet voor niets dat Bangkoks gemeentebestuur jaren geleden besloot niet meer ondergronds te gaan, na een proef in enkele ‘makkelijke’ brede straten.

Iedereen vond het best.

Post van Bill Gates leidt tot pijnlijk gezichtsverlies

Maar het stadsbestuur laat weten dat de plannen rond zijn voor het neerhalen van de masten met kabels voor elektriciteit, telefonie, tv en internet in down town Bangkok. De dradenkluwen gaan met spoed ondergronds na een kwetsend Instagram-bericht van Bill Gates.

De Microsoft-oprichter stuurt zijn miljoenen volgers in de zomer van 2016 een vakantiekiekje van scheefgezakte masten, die dreigen te bezwijken onder het groeiend aantal kabels. Bangkok oogt volgens hem als een derdewereldstad, die praktisch niet in staat is onderdak te bieden aan nieuwe digitale initiatieven.

Zo’n belediging van een deskundige, bekende, invloedrijke en rijke man betekent voor de hoofdstad van hiërarchisch denkend Thailand ondraaglijk gezichtsverlies. Zeker als je jezelf juist trots presenteert als de glimmend-moderne internet-hub van heel Zuidoost Azië.

Stadsbestuur schuift gezichtsverlies door

Het geld voor de ondergrondse operatie ligt al jaren klaar, is de verdedigende reactie van het stadsbestuur.

Om vervolgens het gezichtsverlies door te schuiven naar falende diensten en bedrijven, die het project moeten uitvoeren. Die laten zich dat op hun beurt niet aanleunen. En een maand na Bill Gates Instagram-post kan de schop in de grond en de bijl in de mast. Kosten 1,2 miljard euro. Tijdsbeslag minstens 10 jaar.

Kosten: 1,2 miljard euro (51 miljard baht) voor kabels in 39 straten en hun sois (zijstraten). Tijdsduur: 10 jaar.

Help ons, Bill Gates!

Op social media spreken verontruste hoofdstedelingen de hoop uit dat het niet zo’n vaart loopt. Dat er een kink in de kabel komt.

Ze vinden dat eerst iets moet worden gedaan aan hun echte problemen:

Het eeuwige fileprobleem, slecht openbaar vervoer buiten het centrum, toenemende overstromingen bij hevige regenval, corruptie en falende overheidsdiensten.

Ze roepen Bill Gates op eens wat over die knellende onderwerpen te zeggen. ‘Help ons, Bill Gates!’ Hij heeft nog niet gereageerd.

(Foto Henri van Poll)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.